Welkom op het forum van startpagina!

Dit forum staat op alleen-lezen. Je kan hier informatie zoeken en oude berichten terugvinden, maar geen nieuwe berichten plaatsen.

Meer informatie op bijbel.startpagina.nl

Elia

 • carl

  De beide laatste verzen van het OT:

  23 Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia, 24 en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen.

  Een liefdevolle profetie. Hij slaat alleen niet op Jesus want Jesus (die zijn Tenach héél goed kende) zegt juist dat hij kinderen en hun ouders tegen elkaar op zal zetten.

  Jesus noemt Johannes de Doper de ‘Elia die komen zou’. Reincarnatie of niet: ook van Johannes is niet bekend dat hij ouders en kinderen met elkaar verzoende.

  Wie kan er dan bedoeld zijn?

  jullie broer

  Carl

 • CU.

  Wie kan er dan bedoeld zijn? Dit lijkt me moeilijk te beantwoorden. misschien wel de Heilige Geest.

  Het is mij in ieder geval niet duidelijk wat de volgorde betreft van de gebeurtenissen. Want zo te lezen komt dus eerst Elia te voorschijn voordat de messias komt en dan daarna wellicht johannes de Doper pas?

  Maar Johannes de Doper had ernstige twijfel of Jezus wel de beloofde messias was destijds in de gevangenis. Maarja, het was ook Jezus die zegt dat Johannes de Doper Elia zou zijn.

  En zo wordt het balletje heen en weer geschopt. Want later, pas daarna , gaat Jezus een berg op met drie getuigen en daalt Mozes met Elia pas neer uit de hemel!!!!!

  Ja, dat is dan niet te rijmen met Maleachie

  Om dit goed te praten zegt Jezus dat Elia er al was , maar niemand had Elia gezien. Dit is dus een soort van boerenslimheid die veel christenen eigen is.

  Ja, en als je dit dan zo op een rijtje ziet staan, dan moet je toch wel heel naïef zijn om geen twijfels te hebben. Johannes de Doper had die twijfel openlijk dus wel en volgde de straf. Vandaar natuurlijk dat juist hij onthoofd werd en niet door Jezus werd gered.

  met groet, CU.

 • thomas

  De SV schrijft het zo:

  5 Ziet, Ik zend u de profeet

  Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.

  6 En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen terugbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met de ban sla.

 • thomas

  En dan komt dit schrijven wel dicht in de buurt van Jesaja vind ik, als het zaad/Fundament/Christus Jezus datgene is, wat de mens in wezen in verbondenheid met God is.

  En Elia/Jezus/Profeet/Boodschapper/Knecht oftewel vertegenwoordiger van het Woord/Geest, zal het zaad laten ontspruiten…de harten verenigen als zeg maar een Ark van Christus..

  O jee..;)

  Jesaja 59:

  21 Mij aangaande, dit is Mijn Verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op u is, en Mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van de mond van uw zaad, noch van de mond van het zaad van uw zaad, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid toe.

 • Douce

  Ga a.u.b. niet door voor de psychologische prijs, die verdien je niet…:D

  Douce

 • ¥ Lotje ­­¥

  haha :D ojee ja . ;)

 • thomas

  De ´Ark van Christus´ was een stapje te veel vermoed ik..:D

  Maar eens zal Die ook bereikt worden hoop ik..

  21 Mij aangaande, dit is Mijn Verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op u is, en Mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van de mond van uw zaad, noch van de mond van het zaad van uw zaad, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid toe.

 • carl

  HET argument waaraan we Elia kunnen herkennen, is als hij de ouders met de kinderen verzoent.

  Als je de joden beschouwt als de ouders en d christenen, dan schiet dat niet veel op. Integendeel.

  En juist het tegendeel is door Jesus voorspeld.

  je broer

  Carl

 • carl

  CU. schreef:

  >

  > Wie kan er dan bedoeld zijn? Dit lijkt me moeilijk te

  > beantwoorden. misschien wel de Heilige Geest.

  Hoe dát zo???

  >

  > Het is mij in ieder geval niet duidelijk wat de volgorde

  > betreft van de gebeurtenissen. Want zo te lezen komt dus

  > eerst Elia te voorschijn voordat de messias komt en dan

  > daarna wellicht johannes de Doper pas?

  >

  op die maniet chronologisch hóeft natuurlijk niet. Profetien komen wel vaker schots en scheef tevoorschijn.

  >

  > Maar Johannes de Doper had ernstige twijfel of Jezus wel de

  > beloofde messias was destijds in de gevangenis. Maarja, het

  > was ook Jezus die zegt dat Johannes de Doper Elia zou zijn.

  >

  > En zo wordt het balletje heen en weer geschopt. Want later,

  > pas daarna , gaat Jezus een berg op met drie getuigen en

  > daalt Mozes met Elia pas neer uit de hemel!!!!!

  >

  > Ja, dat is dan niet te rijmen met Maleachie

  heb je gelijk in.

  >

  > Om dit goed te praten zegt Jezus dat Elia er al was , maar

  > niemand had Elia gezien. Dit is dus een soort van

  > boerenslimheid die veel christenen eigen is.

  >

  > Ja, en als je dit dan zo op een rijtje ziet staan, dan moet

  > je toch wel heel naïef zijn om geen twijfels te hebben.

  > Johannes de Doper had die twijfel openlijk dus wel en volgde

  > de straf. Vandaar natuurlijk dat juist hij onthoofd werd en

  > niet door Jezus werd gered.

  >

  > met groet, CU.

  Misscien hebben de joden wel gelijk, dat Elia gewoon nog steeds moet komen.

  Of misschien heeft niemand gelijk en komt hij gewoon helemaal niet. Dat lijkt me nog het meest logische na 2200 jaar wachten.

  je broer

  Carl

 • b.i.b.

  Jezus werd gehaat door andere mensen (de meeste zelfs), bovendien wildde ze Hem vermoordden

  groetjes,